Raspevano Svratište

Projekat “Raspevano Svratište”, spajajući kulturu i obrazovanje, bavi se problemom edukacije dece uključene u život i rad na ulici. Projekat ima za cilj da uključi marginalizovanu grupu dece ulice u kulturnu produkciju i na taj način ih osposobi za kreativno mišljenje, razumevanje umetničkog procesa i osnaži za dalje obrazovanje i samostalno stvaranje. Dodatno, promovisanjem rezultata kreativnog rada, doprinosi društvenoj integraciji ove ugrožene grupe, kao i upoznavanju i senzibilizaciji šire javnosti sa problemima sa kojima se ona suočava.

Projekat je osmišljen kao niz aktivnosti od kojih je svaka usmerena na postizanje napretka u razvijanju određenih znanja i veština. Tokom rada na muzičkim radionicama, kod dece se, pored muzičkih, podstiče razvijanje i drugih važnih veština – osećaj za rad u grupi, saradnju i zajednicu, navikavanje na kontinuirani rad i stvaranje radnih navika, analitičko slušanje, kao i prepuštanje umetničkom izražavanju. Pored toga, tokom učenja teksta pesama  vežbamo i čitanje i pisanje i razgovaramo o značenju samog teksta i doživaljaju istog.

Tokom profesionalne produkcije pesama, učesnici dobijaju priliku  da čuju i vide rezultat svog rada uobličen u gotove pesme, koje su distribuirane putem besplatnog deljenja CDa i dostupne na online kanalima. Jasnim rezultatom rada dugoročno postiže se bolja fokusiranost na dostizanje zadatih ciljeva, a takođe i na podizanje motivacije na rad i završavanje zadataka. Raspevano Svratšte je do sada profesionalno snimilo 6 pesama.

Koncertne aktivnosti predstavljaju krunu naših aktivnosti. Tokom koncerata deca dolaze u direktan kontakt sa publikom i u mogućnosti su da vide reakcije javnosti na svoj rad. Publika se, putem koncerata upoznaje sa romskom decom i njihovim problemima  na jedan neposredan način. Do sada je Raspevano Svratište imalo tri koncerta, a do kraja 2017. godine predviđena su još dva nastupa.

Jedan od naših ciljeva je povezivanje i saradnja sa drugim horovima, organizacijama i umetnicima, čime želimo da promovišemo upoznavanje, druženje, komunikaciju i razmenu, kao i podstaknemo približavanje ove marginalizovane i ugrožene grupe dece redovnim tokovima društva. Do sada smo sarađivali sa horovima Viva Vox i Horkestar, sa Rok kampom za devojčice, a naši partneri su i Fanki Mankiz produkcija, udruženje MOTO, umetnici Marija Blagojević(jazz pevačica i nastavnica iz Beča), Nenad Petrović(Deca loših muzičara),  i drugi..

Ovaj projekat su 2016. godine podržali Ministarstvo kulture Republike Srbije i Sekretarijat za kulturu grada Beograda.

2017. godine projekat su podržali Trag fondacija i Ministarstvo kulture Republike Srbije.

2018. godine projekat je podržala Fondacija Jelena Šantić