OSLUŠNI ISTORIJU. BEOGRADSKO UŠĆE

Interdisciplinarni projekat "Oslušni istoriju" pokušava naglasiti važnost tumačenja kulturne i prirodne baštine kao svoje simbioze, a ne kao odvojene segmente. Jedan od glavnih ciljeva projekta je isticanje važnosti večne interakcije između ljudi i prirode koja ih okružuje.

Autori projekta otkrivaju mogućnosti i ograničenja ljudskih čula i njihovu percepciju kada je u pitanju iskustvo. Fokusirani su na slušanje i ideju da zvuk može da priča priču, tako da nas provocira da se malo odvojimo od najčešće vizuelne percepcije sveta koji nas okružuje, a time i od prirodnog i kulturnog nasleđa.

U avgustu 2018. godine u KC Gradu, Beograd, Art Aparat je organizovao manifestaciju "Oslušni istoriju. Beogradsko Ušće" u saradnji sa nemačkom organizacijom Art of Danube. Naučna osnova događaja je doktorska teza Sanje Iguman, odbranjena na Univerzitetu u Bergamu. Autorka audio instalacije je Maja Ćurčić, a vizuelni segment je osmislila Mina Pisčević, vizuelna umetnica iz Beograda.

Ovom prilikom, priča o delu beogradske istorije ispričana je na tri načina-kroz audio instalaciju i vizuelni performans, upotrebom info tabli i kroz diskusiju i predavanje.

Audio instalacija nastala je upotrebom hronoloških, ambijentalnih zvukova, podržanih vizuelnom intervencijom umetnice koja je na mapi iscrtavala i na druge načine označavala važne događaje opisane u zvučnoj instalaciji.

Cilj događaja bio je istiacanje mogućnosti interdisciplinarnog pristupa kao instrumenta za tumačenje prirodnog, kulturnog, materijalnog i nematerijalnog nasljeđa beogradskog Ušća.