O Raspevanom Svratištu

Muzičke radionice u Svratištu započeli smo 2013. godine. Tokom cele školske 2013/2014. godine kroz muzičke radionice mapirali smo potrebe dece i upoznavali se sa njihovim talentima i problemima. Tokom ovih radionica naučili smo 6 pesama, aone su poslužile kao osnova za formiranje projekta Raspevano Svratište.

hor raspevano

Projekat Raspevano Svratište započeo je 2016. godine obuhvatao je formiranje hora sa decom iz Svratišta u Krfskoj ulici, rad u okviru muzičkih radionica, produkciju CDa sa 6 profesionalno snimljenih dečijih pesama i nastup na koncertu u KC Rex. Tokom projekat smo sarađivali i zajedno nastupali sa horovima Viva Vox, Horkestar i pijanistkinjom Minom Stupar. Projekat su 2016. godine podržali Ministarstvo kulture Republike Srbije i Sekretarijat za kulturu grada Beograda.

svratiste

Raspevano Svratište: Učimo kroz pesmu realizovan je 2017. godine. Tokom ovog projekta u okviru muzičkih radionica naučili smo dve pesme edukativnog karaktera(posebno komponovane za hor) i 5 drugih pesama. Ovaj projekat se fokusirao na saradnju i pored muzičkih radionica hora obuhvatio je volonterske tematske radionice na kojima su profesionalni muzičari održali predavanja i mini koncerte i sa članovima hora razgovarali o različitim aspektima muzičkog izvođenja u Svratištu za decu.

Raspevano Svratište je 2017. snimilo dve nove pesme (Ala i 7 padeža i Kruženje vode u prirodi), a projekat je obuhvatio i  saradnju sa različitim horovima iz Beograda (dečiji horovi Horislavci i Duga, Horkestar).
Raspevano Svratište je tokom ovog projekta bilo i domaćin dva koncerta - naš hor je bio domaćin koncerta za decu iz izbegličkih kampova (150 posetilaca), kao i koncert u Narodnom pozorištu u Beogradu (400 posetilaca), gdje smo nastupali sa Horislavcima, Horkestrom i Natašom Tasić Knežević. Tokom projekta smo sarađivali sa organizacijom ADRA Serbia.

Projekat su 2017. godine podržali Ministarstvo kulture Republike Srbije i Trag fondacija.

minka vragolanka

Projekat “Raspevano Svratište:Učimo kroz dramu”, pored radionica kroz muziku, uključio je i dramu kao novi medijum i sredstvo za učenje. Projekat je predviđao rad u okviru radionica učenja kroz dramu i muzičkih radionica, profesionalnog snimanja i izrade originalne edukativne radio drame sa muzikom i online promocijom sadržaja. Kroz ovaj projekat radili smo i na razvoju publike kroz stvaranje univerzalnih sadržaja namenjenih i drugoj deci kao alat za učenje.  Sadržaji su prezentovani u PU Dečji dani, a naša prva edukativna radio drama "Učimo o vremenu", dostupna je na Youtube kanalu Art Aparata.

Projekat su 2018. godine podržali Fondacija Jelena Šantić i Ministarstvo kulture Republike Srbije.

Raspevano Svratište: Pevamo na romskom! (Ministarstvo kulture Republike Srbije, IWC Belgrade, Trag fondacija)

Projekat Raspevano Svratište:Pevamo na romskom! , trajao je od marta do decembra 2019. godine i obuhvatio je preko devedesetoro dece iz Svratišta na Zvezdari i Novom Beogradu i preko 25 članova šire zajednice. Projekat se bavio unapređenjem položaja dece uključene u život i rad na ulici putem muzike i kulture, jačanju njihovog kulturnog identiteta i povezivanjem sa širom zajednicom. Cilj projekta je, pored razvijanja različitih kognitivnih i socijalnih veština kod dece, bio i razvijanje komunikacije i saradnje, kao i jačanje samopouzdanja koje se odvijalo kroz saradnju sa drugim muzičarima, orgaizacijama i zajednicom. Projekat se sastojao od muzičkih radionica, radionica otvorenih za širu zajednicu, snimanja dve pesme(za jednu je u pripremi spot) i izvođenju koncerta u Narodnom pozorištu u Beogradu.

Završni koncert održan je u Narodnom pozorištu u Beogradu na sceni Raša Plaović. Koncertu je prisustvovalo preko 400 posetilaca, a oko sto posetilaca je ostalo ispred sale. Koncert je prenošen i putem lajv prenosa sa fejsbuk stranice udruženja Art Aparat i u živom prenosu pratilo ga je preko 4000 ljudi.

Sve aktivnosti prezentovane su na Fejsbuk strani Raspevano Svratište, kao i Jutjub kanalu udruženja Art Aparat, na kojima su dostupne vizuelne i audio informacije.