Učite sa nama!

Edukativna radio drama

Radio drama za decu "Učimo o vremenu" nastala je kao rezultat muzičkih i dramskih radionica koje smo održali u periodu od marta do juna 2018. godine. Drama je kolažnog tipa i sastoji se od dokumentarnih delova, pisanih dijaloga, monologa i pesama.

Tokom radionica u Svratištu učili smo kako se računa vreme i proučavali subjektivni osećaj protoka vremena. Ova tema odabrana je zbog toga što se pokazala kao teška svoj deci, a posebno deci koja neredovno pohađaju školu. Našim radom želeli smo da pomognemo da se pojmovi koji su vezani za vreme kroz dramu i muziku lakše usvoje.Scenario je nastajao spontano i kroz zajednički rad tokom radionica u Svratištu, uključujući decu u svaki deo stvaranja.

NAŠE ORIGINALNE PESME

Pesma "Kruženje vode u prirodi" je pesma koja pomaže razumevanju kretanja materije kroz različita agregatna stanja. Pesma je nastala 2017. godine.

https://www.youtube.com/watch?v=Py0m086sH1s

Pesma "Ala i 7 padeža", predstavlja pokušaj približavanja i pojednostavljivanja komplikovanog procesa  učenja padeža kroz muziku.  Kroz ovu pesmu, cilj je da se svih sedam padeža nauče na neposredan način. Pesma prati jednu gladnu Alu, koja dolazi u grad i jede sve pred sobom...dok ne pojede i poslednji padež!

ZA VAS IZVODIMO POZNATE DEČIJE PESME!