Angažovana

umetnička produkcija

Kao udruženje, radimo na produkciji društveno-angažovanih pesama, predstava, izložbi, multimedijalnih i drugih umetničkih radova.

Projekti

Interdisciplinarna izložba „Oslušni istoriju. Beogradsko Ušće“ (KC Grad, 2018. godine)

lzložba “Oslušni istoriju. Beogradsko Ušće” ima za cilj da istakne značaj interdisciplinarnog pristupa tumačenju kulturnog nasleđa kroz umetnost i koristii zvuk i vizuelnu umetnost kao edukativne alate za interpretaciju kulturnog, materijalnog i nematerijalnog nasleđa i ublažavanje razlike među njima.

Kroz ovu izložbu želeli smo da istražujemo mogućnosti i ograničenja ljudskih čula i njihove percepcije kada je u pitanju iskustvo učenja. U interpretaciji, fokusiramo se na sluh i ideju da zvuk može da ispriča priču, provocirajući nas na taj način da se malo odvojimo od najobičnije vizuelne percepcije sveta koji nas okružuje.

Naučnu osnovu ovog rada čini doktorska teza dr Sanje Iguman, koja se bavi kompleksnim kulturnim nasleđem Beograda fokusiranim na ušću Save u Dunav, koji je vekovima bio prirodna granica dve velike kulture – Otomanske i Austrougarske.

Priča o razvoju Beograda kroz pet vekova ispričana je kroz desetominutnu audio instalaciju koja opisuje razvoj Ušća iz tačke Velikog ratnog ostrva. Audio instalacija prezentuje se zajedno sa performansom u vidu vizuelnih intervencija na mapi Beograda, na kojoj umetnica interveniše iscrtavanjem, pravljenjem kolaža i na druge načine, vizuelno opisujući detalje iz istorije Beograda, paralelno sa audio instalacijom. 

Pred toga, u prostoru galerije postavljene su i info table na kojima su opisani događaji iz istorije Beogradskog Ušća i Velikog ratnog ostrva.

Za produkciju izložbe zadužen je Art Aparat. Koncept i realizaciju tekstova za info table dr Sanja Iguman, vizuelnu intervenciju Mina Piščević, a audio instalaciju Maja Ćurčić.

Video serijal Put Roma

Serijal Put Roma prikazuje zanimljve delove romske istorije. Serijal poziva gledaoca na vijugavi put pod zvezdama i otkriva mu odakle Romi potiču, kako je počeo njihov egzodus i na koji način su došli na Balkan. 

Autor serijala: Ilir Gaši

Autor videa: Igor Vujčić

Snimanje i montaža zvuka: Maja Ćurčić

Muzika: Aleksandar Ćurčić, Marko Đukić

Naracija : Jovana Jankov

Predstava Kafanski priručnik // dramsko-muzički događaj o naciji (produkcija Bg centar za ljudska prava, 2019 )

Kafanski priručnik je participativna predstava za mlade koja obrađuje temu nacionalnog identiteta kod mladih. Nastala je kroz višemesečni zajednički rad Beogradskog centra za ljudska prava sa mladima iz Srbije, a udruženje Art Aparat učestvovalo je u izradi muzičkih delova predstave i muzičku produkciju songova. Predstava kombinuje igrane, pevane i animirane delove, a scenario je nastao zajedno sa mladima kao rezultat procesa radionica.