Od umetnosti do društvene promene

Pred vama se nalaze primeri umetničkih praksi organizacija civilnog društva u Srbiji. Iako koriste različite tehnike i komuniciraju sa različitim zajednicama, svi oni dele veru u mogućnost društvene promene i svojim radom čine naše društvo boljim mestom za život.

Korišćenje muzike u radu sa osetljivim grupama

Brošura predstavlja prikaz višegodišnje prakse udruženja Art Aparat u radu sa romskom zajednicom.

Razmišljanja o miru

Pred vama je brošura sačinjena od četiri teksta koja analiziraju temu mira iz različitih perspektiva. Ovoj temi pokušavamo da pristupimo sveobuhvatno, analizirajući umetničke, edukativne alate, različite modele razvoja zajednice, kao i konkretne ekološke akcije, obuhvatajući celu kompleksnost i simboliku mira.