Društveno uključivanje kroz muziku

Program je nastao sa idejom da muzika može da nam pruži mnogo više od razvoja muzičkih sposobnosti-ona ima moć da povezuje ljude, daje glas onima koji u društvu nemaju prilike da se često čuju, kroz nju možemo da negujemo empatiju, solidarnost, toleranciju i upoznajemo različite kulture. Poslednjih godina razvijali smo pristup pomoću kojeg bi ljudi koji dolaze iz različitih sredina, kroz muziku mogli da se upoznaju i kroz zajedničko umetničko stvaralaštvo uče jedni o drugima i jedni druge podržavaju.

Projekti

Rad sa romskom zajednicom

Hor Svi UGLAS!

Svi UGLAS! je neobičan muzički hor. On pomaže romskoj deci i mladima da razvijaju svoje talente, ali takođe daje priliku svim ljudima koji vole da pevaju i žele da uče o romskoj kulturi da se upoznaju, stvaraju i nastupaju zajedno sa romskom zajednicom, negujudi tako empatiju, toleranciju i solidarnost u društvu.

Ko su naši učesnici?

Romska deca i mladi koji su članovi našeg hora najčešde dolaze iz ekstremnog siromaštva, neredovno pohađaju školu i često su žrtve radne eksploatacije. Ova deca žive na margini društva i nemaju mnogo prilike za druženje i razmenu izvan svoje zajednice. Kroz pevanje, profesionalno snimanje, koncerte i druge javne događaje, naš hor im pomaže da ojačaju samopouzdanje i razviju svoje radne navike i psiho-socijalne veštine – uči ih da budu deo grupe i jedni drugima pomažu, jača osedaj poverenja i zajedništva i
uči ih da vrednuju sopstvenu kulturu.

Hor Svi UGLAS! je podjednako važan i za članove iz opšte populacije koji pevaju sa nama. To su ljudi svih godina, koji kroz druženje i na neposredan način upoznaju romsku kulturu i koji kroz umetnost bivaju senzibilisani za sve probleme sa kojima sa suočava romska zajednica. Na ovaj način i kroz umetničko stvaralaštvo, jaz između ljudi se smanjuje i kroz prijateljstvo podstiče se razmena, međusobno razumevanje i učenje.

Od 2016. godine, u projekat je uključeno preko 400 romske dece i 200 članova iz opšte populacije. Do sada smo održali šest koncerata (poslednja dva u Narodnom pozorištu u Beogradu) i profesionalno snimili različite materijale – filmove, pesme i radio drame na srpskom i romskom jeziku. Pesmu „U svetu postoji jedno carstvo“ smo preveli na romski jezik, što je prvi primer prepeva dečije pesme na romski kod nas.

Da li samo pevamo?

Pored pevanja u horu, ovaj projekat obuhvata i organizaciju različitih sadržaja i događaja koji promovišu romsku kulturu, manjinska prava i doprinose edukaciji i podizanju svesti kada u u pitanju ove teme.

Rad mladima iz izbegličke populacije

Pripadnici izbegličke populacije se suočavaju sa brojnim poteškoćama na putu ka boljem životu, što često negativno utiče na psihičko zdravlje ljudi u pokretu. Prinuđeni da na putu do Evropske unije provedu i po nekoliko godina u tranzitnim zemljama poput Srbije, pripadnici izbegličke populacije vrlo često ostaju izolovani od lokalne zajednice. Ovakve podele veoma negativno utiču kako na njih tako i na čitavo društvo, koje iz straha i neznanja često prema njihovim pripadnicima razvija rasističke i diskriminatorne stavove zbog kojih razvoj interkulturalnosti i negovanje bogatstva različitosti postaju nemogući.

Udruženje Art Aparat se ovim problemom bavilo kroz više projekata, povezujući mlade iz izbegličke populacije sa ljudima iz Srbije i podstičući zajednički rad i interkulturalno učenje kroz muziku.

Učestovali smo u organizaciji više koncerata sa pripadnicima izbegličke populacije, zajedno smo radili na predstavama i produkciji drugih umetničkih audio-vizuelnih sadržaja i na ovaj način pomogli osnaživanje kako izbegličke, tako i lokalne zajednice. Naši saradnici su Beogradski centar za ljudska prava, Adra Srbija i drudge značajne organizacije koje se bave osnaživanjem pripadnika izbegličke populacije. 

Rad seniorkama – Ima neka tajna veza

Pripadnici i pripadnice starije populacije u Srbiji ali i čitavom regionu, često se suočavaju sa samoćom i osećajem isključenosti. Usled manjka socijalnih veza, teške socio-ekonomske situacije, lošeg zdravstvenog stanja i drugih razloga, ljudi treće dobi osećaju gubitak svrhe i vrednosti i to negativno utiče na njihovo psiho-fizičko zdravlje. Čak i ako pitanje siromaštva, zdravstvenog stanja ili manjka socijalnih veza nije prisustvo, ovi ljudi se često bore s prelaskom iz radnog života u penziju i imaju manje učešće u stvaranju kulturnih sadržaja i učešće u istim.

Osim negativnog učinka na stare osobe, socijalna isključenost ove populacije negativno utiče na čitavo društvo i sve njegove generacije, koje nemaju priliku da se sreću i uče od starijih, kao da se i na taj način posredno upoznaju sa starenjem i svim što starenje sa sobom nosi.

Kroz projekat Ima neka tajna veza, zajedno sa udruženjem Naš most iz Zenice (BiH), pripadnice treće dobi iz BiH imale su priliku da na ovaj problem odgovore kroz umetnost – kroz radionice pevanja u horu i slikanja tehnikom enkaustike, one su podsticane da uče, stvaraju nove prijateljske veze, kreativno se izražavaju i pronađu svoj sopstveni umetinčki izraz.