Naš pristup

Art Aparat sprovodi projekte koji koriste muziku ali muzika u njima nije najvažniji ni jedini cilj, već se ona koristi kao alat za učenje, psiho-socijalno osnaživanje i povezivanje ljudi. Od osnivanja bavimo se temama iz oblasti socijalne inkluzije i ljudskih prava, kulturnog nasleđa, ekologije i drugim temama koje smatramo značajnim za društvo.

Zašto muzika?

Zato što je muzika biska svima bez obzira na godine i stepen obrazovanja i ona može biti dobra polazna tačka za upoznavanje različitosti, interkulturalno učenje, upoznavanje sa ekološkim problemima i korišćena na druge načine koji doprinose zajednici.

Naš pristup

Art Aparat osmišljava projekte koji koriste muziku, ali muzika u njima nije najvažniji ni jedini cilj, već se ona koristi kao alat za edukaciju, psiho-socijalno osnaživanje i povezivanje zajednica. Tokom svih ovih godina, bavili smo se temama iz oblasti društvenog uključivanja i ljudskih prava, kulturnog nasleđa, ekološkim temama i drugim temama koje smatramo značajnim za društvo.

Zašto muzika?

Zato što je muzika biska svima bez obzira na godine i stepen obrazovanja i ona može biti početna tačka za učenje o različitosti, interkulturalnosti, društvenim nejednakostima, starenju, ekološkim problemima ili biti korišćena na druge angažovane načine. 

Aktivnosti i projekti

Društveno uključivanje kroz muziku

Kroz ovaj program, dajemo priliku za razvoj i učenje pripadnicima posebno ranjivih društvenih grupa i stvaramo prilike za društveni dijalog i zajedništvo.

Angažovana umetnička produkcija

Radimo na produkciji angažovanih pesama, video radova, predstava, izložbi i drugih umetničkih formi.

Promocija umetnosti kao sredstva za društvenu promenu

Organizujemo treninge, radionice, tribine, javne razgovore i druge događaje sa nastavnicima, omladinskim radnicima i drugim akterima koji žele da uče o tehnikama korišćenja umetnosti kao sredstva za društvenu promenu.